Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 56

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?
Câu 2: Đâu là chính quyền địa phương đô thị theo Luật Chính quyền địa phương?
Câu 3: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của:
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 5: Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN
Câu 6: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 8: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Quản trị ứng dụng, quản lý người sử dụng và vận hành hoạt động của ứng dụng trên hệ thống máy chủ tại cơ quan Cục thuế là nhiệm vụ của:
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 12: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 13: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định
Câu 14: Chi cục thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 15: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 16: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 19: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 20: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế; kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; kiểm tra các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế thuộc nhóm công cụ nào trong các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 22: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 23: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật
Câu 24: Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau
Câu 25: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện:
Câu 26: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 27: Thực hiện và hướng dẫn các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ ngành thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 28: Trong các khoản thu sau đây, khoản thu nào không phải khoản thu của NSNN
Câu 29: Trong văn hóa giao tiếp với nhân dân, là công chức thuế, anh/chị cần thực hiện quy định nào:
Câu 30: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: