Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 11

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Chủ tịch nhân dân cấp xã do chủ thể nào sau đây bầu?
Câu 2: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy định phân loại đánh giá công chức của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 5: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 7: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 10: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan
Câu 11: Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 13: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?
Câu 14: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Câu 15: Kinh tế thị trường là:
Câu 16: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức?
Câu 17: Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu 18: Nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 là gì?
Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 21: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 22: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 23: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:
Câu 24: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 25: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:
Câu 26: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 28: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 30: Đoàn thể chính trị - xã hội nào được thành lập sớm nhất?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: