Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 117

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 3: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 4: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 5: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 7: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 9: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 10: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 14: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 16: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 17: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 18: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 19: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 21: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 24: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 25: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 29: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 30: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: