Thursday, October 15, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 5

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 2: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 4: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 5: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 6: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 8: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 10: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 11: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước ta?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 17: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 18: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 19: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 20: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu 21: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 22: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 26: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 27: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 29: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 30: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: