Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 51

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Lệ phí của NSNN do
Câu 2: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 3: Đâu là công chức loại A theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008?
Câu 4: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 6: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 7: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để
Câu 8: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 9: Đặc điểm của tài chính công:
Câu 10: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 11: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 12: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 13: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 14: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 16: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 19: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là
Câu 20: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 21: BOT là:
Câu 22: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?
Câu 23: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 24: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 26: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 29: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 30: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: