Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 31

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 2: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?
Câu 3: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 5: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 7: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 8: Thực hiện công tác đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo phân cấp quản lý thuế; cập nhật tình trạng hoạt động của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế; đôn đốc và xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về đăng ký thuế của người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Trong các khoản chi sau khoản chi nào thuộc chi thường xuyên
Câu 10: Vai trò của nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 11: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 12: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Xây dựng quy trình, kỹ năng về lập và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, qui trình dự báo thu hiện đại
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 17: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 19: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ - công chức phải:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
Câu 22: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 23: Theo Hiến pháp 2013, thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu 24: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 25: Đánh giá công chức không dựa theo tiêu chí nào dưới đây?
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 27: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 28: Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp được phân cấp quản lý; hoạt động in hóa đơn của các doanh nghiệp in trên địa bàn quản lý theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta
Câu 30: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: