Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 89

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 2: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 3: Theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hiện hành của Bộ Chính trị, lĩnh vực nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ, công chức?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 5: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 7: Một trong các điều kiện bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm là điều kiện nào sau đây?
Câu 8: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 10: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 11: Đoàn thể chính trị - xã hội nào được thành lập sớm nhất?
Câu 12: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ CB, CC, VC khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 14: Môi trường pháp lý là:
Câu 15: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 do
Câu 16: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Vì sao cần có QLNN đối với doanh nghiệp:
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là định hướng cải cách bộ máy hành chính ở nước ta?
Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 21: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây (theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)?
Câu 22: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 23: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 24: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 25: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 26: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật
Câu 27: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 29: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 30: Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành phải bảo đảm:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: