Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 55

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 2: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 4: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 5: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 6: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 10: Tài chính công là:
Câu 11: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
Câu 12: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 16: Nội dung nào không phải là nội dung quản lý thuế:
Câu 17: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 18: Đánh giá công chức không dựa theo tiêu chí nào dưới đây?
Câu 19: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 20: Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định...)?
Câu 21: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 22: Thực hiện cấp phát, quyết toán hoá đơn ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Cục Thuế; theo dõi giám sát việc cấp bán các loại ấn chỉ theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 23: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008
Câu 24: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 26: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 27: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức
Câu 28: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Những mâu thuẫn phát sinh trong nền kinh tế thị trường:
Câu 30: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: