Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 78

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 2: Chu trình quản lý NSNN bao gồm các khâu
Câu 3: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 4: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là một xã hội như thế nào?
Câu 5: Thời gian tập sự của công chức loại C (Chuyên viên hoặc tương đương)
Câu 6: Trong cải cách tài chính công (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) có nội dung sau đây:
Câu 7: Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế cho người nộp thuế, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế khi có thay đổi là nhiệm vụ của:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 9: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 11: Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế là nội dung nào sau đây?
Câu 12: Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 13: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 16: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 17: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành Nghị quyết của Quốc Hội
Câu 18: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 19: Chính sách tài khóa được hiểu là
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 22: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 24: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 25: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 26: Thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 28: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 29: Chủ tịch UBND có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành văn bản của cơ quan nào sau đây?
Câu 30: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: