Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 70

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?
Câu 2: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
Câu 3: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 4: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 5: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thuộc quy trình soạn thảo văn băn quản lý nhà nước?
Câu 7: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 8: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Khái niệm doanh nghiệp
Câu 10: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 11: Hỗ trợ các yêu cầu từ người nộp thuế liên quan đến sử dụng phần mềm ứng dụng Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 12: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 13: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng hoặc tương đương (Câu này cũng đúng nhưng chưa phải đúng nhất)
Câu 14: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008
Câu 15: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 17: Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền quyết định biên chế vả quản lý cán bộ, công chức?
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 19: Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?
Câu 20: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 22: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 23: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 25: Công việc cho tập thể chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 27: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 28: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 29: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm, cơ bản của văn băn QLNN?
Câu 30: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: