Thursday, October 15, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 22

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 2: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 3: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 4: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 5: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 9: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 10: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 12: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 13: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 15: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 18: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 19: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 21: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 23: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 24: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 25: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 26: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?.
Câu 29: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: