Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 3

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 5: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 8: Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 9: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 11: Nguyên nhân nhất thu thuế ở VN bao gồm
Câu 12: Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch hoạt động hàng năm và chương trình công tác tháng, quý của Tổng cục Thuế
Câu 13: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Một trong những nguyên tắc của quản lý ngân sách nhà nước:
Câu 16: Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/03/2015, về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đối tượng nào sau đây sẽ nghỉ chế độ nhưng vẫn được xem xét nâng ngạch không qua thi tuyển?
Câu 17: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 19: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp ở công sở
Câu 21: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 23: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 25: Người dự tuyển công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển khi đạt đủ các điều kiện nào?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ra văn bản nào dưới đây?
Câu 28: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 29: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 30: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: