Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 63

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 2: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 3: Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Câu 4: Bội chi NSNN là tình trạng
Câu 5: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 6: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phảỉ đặc điểm văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 8: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 9: Bản chất kinh tế của ngân sách nhà nước:
Câu 10: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phữ?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 13: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Theo Hiến pháp 2013, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 16: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?
Câu 17: Thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây
Câu 18: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 19: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 20: Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 23: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 26: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 29: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác đối với công chức
Câu 30: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: