Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 81

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta
Câu 2: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 3: Chủ tịch nhân dân cấp xã do chủ thể nào sau đây bầu?
Câu 4: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác đối với công chức
Câu 5: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 6: Chức danh nào sau đây không phải là công chức cấp xã?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 9: Hoạt động công vụ là
Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 13: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây.
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 15: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 18: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây:
Câu 19: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ?
Câu 21: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tinh chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không đúng với yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 24: Biên chế của cục thuế do
Câu 25: Tổ chức quản lý nhập - xuất - tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 26: Thẩm định, giám sát các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do các Phòng xử lý và Chi cục Thuế chuyển đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là nhiệm vụ của:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 28: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 29: Trong những chức năng sau đây, chức năng nào không phải là của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 30: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: