Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 119

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 2: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 4: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 5: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 6: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 7: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 9: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 12: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 13: Hội đồng nhândân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 15: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 16: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 18: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 19: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 20: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 21: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 22: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 23: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 24: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 25: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 26: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 28: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 29: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: