Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 40

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 3: Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 4: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 5: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây.
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 7: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 8: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 10: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 11: Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ phận Tài chính của các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước có xu hướng:
Câu 12: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 13: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 14: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi:
Câu 17: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 18: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 19: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng mức lương như thế nào của ngạch tuyển dụng?
Câu 20: Chính phủ là cơ quan
Câu 21: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 23: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của
Câu 24: Theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng thì xếp hệ số lương bao nhiêu?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 26: Theo Hiến pháp 2013, chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu 27: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các quyết định quản lý hành chính:
Câu 28: Phương án nào dưới đây không thuộc yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước?
Câu 29: Quản lý hành chính nhà nước là thẩm quyền chủ yếu của
Câu 30: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: