Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 131

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 5: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 9: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ra văn bản nào dưới đây?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 11: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 12: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 14: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 15: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 16: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 20: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 21: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 22: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 23: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 24: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 25: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 28: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 30: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: