Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 61

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Tham mưu cho Cục trưởng Cục Thuế sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế và Chi cục Thuế theo đúng chiến lược cải cách hệ thống thuế; tinh giảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 2: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 3: Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 5: Căn cứ vào mục đích chi tiêu ta có các loại khoản chi
Câu 6: Tổ chức thu phí, lệ phí và các tổ chức khác không do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 7: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của:
Câu 9: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không đúng với yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 11: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 12: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:
Câu 13: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tinh chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 17: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 18: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 19: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật Nhà nước ?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 22: Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là nhiệm vụ của:
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 24: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 25: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật
Câu 26: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, vị trí việc làm được định nghĩa
Câu 29: Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ của Cán bộ - công chức trong thi hành công vụ:
Câu 30: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: