Thursday, October 15, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 10

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 9: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?
Câu 11: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 12: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 13: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 14: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 15: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 18: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 19: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 20: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 24: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 27: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 30: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: