Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 17

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 3: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:
Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 6: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có
Câu 7: Nhận và thực hiện dự toán thu ngân sách của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các khoản thu do Đội quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 8: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 9: Trường hợp vụ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá
Câu 10: Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ phận Tài chính của các cơ quan đơn vị thuộc khu vực Nhà nước có xu hướng:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 12: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có:
Câu 14: Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp, nghiệp vụ, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 17: Tổ chức thu nộp hoặc phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại (được ủy nhiệm thu) để thu nộp tiền thuế các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác theo thông báo là nhiệm vụ của:
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 19: Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ:
Câu 20: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 22: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là
Câu 23: “Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hiện có của các Bộ, cơ quan ngang Bộ” thuộc nhiệm vụ nào của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020?
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 25: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 26: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do:
Câu 27: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu 28: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 29: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của thuế:
Câu 30: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: