Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 39

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 3: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 7: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 8: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 9: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 10: Đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 12: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 13: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 15: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 26: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 27: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 28: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 29: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: