Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 90

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 3: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 4: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 6: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 8: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 9: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 10: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 13: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 14: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giaiđoạn 2001 – 2010?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:
Câu 20: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 21: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 23: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 25: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 26: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 28: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 29: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 30: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: