Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 34

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 2: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 4: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 5: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 6: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 7: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 11: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 12: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 13: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 15: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội ( từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 17: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 19: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 21: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 22: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công của nước ta?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 29: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 30: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: