Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 93

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 4: Một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 5: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 6: Các nguyên tắc thiết lập hệ thống NSNN ở Việt Nam
Câu 7: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 9: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuế
Câu 10: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?
Câu 11: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ - công chức:
Câu 14: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 15: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 17: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
Câu 18: Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 19: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 20: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 22: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau
Câu 23: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 24: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có:
Câu 25: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 26: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu NSNN ở Việt Nam
Câu 28: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 29: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: