Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 89

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 6: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta.
Câu 8: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 9: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 12: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 14: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 16: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 21: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 22: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây ( theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)?
Câu 24: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 28: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 29: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 30: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: