Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 67

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên
Câu 2: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 4: Vì sao cần có QLNN đối với doanh nghiệp:
Câu 5: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 7: Trong những hoạt động dưới đây hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Câu 8: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 9: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 13: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây la cán bộ?
Câu 14: Lãnh đạo của Cục thuế bao gồm:
Câu 15: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 16: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 18: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 19: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 20: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là
Câu 22: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 24: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 25: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 26: Việc nghiên cứu những tác động của thuế có tác dung
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu hoạt động công vụ?
Câu 28: Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy tính, mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng, cơ sở dữ liệu và báo cáo kịp thời với Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 29: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: