Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 45

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 3: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 4: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 5: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 8: Phương án nào dưới đây đúng với đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của
Câu 11: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 12: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài?
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 15: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 16: Cập nhật và thông báo số thuế phải nộp đối với người nộp thuế thuộc diện khoán thuế, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế là nhiệm vụ của:
Câu 17: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
Câu 18: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 19: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Một trong những nội dung hiện đại hóa công tác quản lý thuế
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 24: Cán bộ có đặc điểm nào sau đây theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 25: Trường hợp nào sau đây cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bố trí công tác khác đối với công chức?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước tA.
Câu 27: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế
Câu 28: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây
Câu 29: Vị trí việc làm được định nghĩa trong Luật cán bộ, công chức 2008 là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để
Câu 30: Phương án nào dưới đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: