Wednesday, October 21, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 135

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước gồm:
Câu 2: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 3: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhândân (HĐND)?
Câu 5: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 6: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 8: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 9: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 11: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 12: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 13: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 16: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 21: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 22: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 23: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 24: Hội đồng nhân dân ( HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 28: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 29: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: