Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 73

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Thực hiện công tác đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho người nộp thuế theo phân cấp quản lý thuế; cập nhật tình trạng hoạt động của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế; đôn đốc và xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về đăng ký thuế của người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 2: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 4: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 5: Nguyên tắc nào sau đâu không phải là nguyên tắc tuyển dụng công chức
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 8: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Ưu tiên tuyển chọn quy định tại nguyên tắc tuyển dụng công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là những người nào?
Câu 10: Lệ phí của NSNN do
Câu 11: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 12: Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 14: Yêu cầu nào sau đây là yêu cầu về tính hợp lý của quyết định hành chính
Câu 15: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có
Câu 16: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?
Câu 17: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?
Câu 18: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài?
Câu 19: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 20: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 21: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 23: Thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương là của:
Câu 24: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 25: Trong những hoạt động dưới đây hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Câu 26: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 27: Tổng hợp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 29: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 30: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: