Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 106

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010 về Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 4: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 6: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 7: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 8: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 9: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 10: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 11: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 13: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 14: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 15: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 17: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 18: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 19: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 20: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 22: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 23: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 24: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 25: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 26: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 27: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 29: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 30: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: