Wednesday, October 21, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 141

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 2: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 4: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 7: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 10: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đặc tính ( đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 12: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 13: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 14: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 15: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 16: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 17: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 18: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 19: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 22: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 23: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 24: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 25: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 26: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 27: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 29: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: