Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 98

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán thuế, thống kê thuế trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 2: Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 3: Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu 4: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là
Câu 5: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 11: Công chức A có hành vi vi phạm quy định của Luật cán bộ, công chức vào ngày 1 10/10/2014, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức A theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 được tính từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
Câu 12: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 14: Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Câu 15: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 18: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 19: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 20: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, phát biểu nào sau đây đúng về thời hạn xử lý kỷ luật đối với với cán bộ, công chức?
Câu 21: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 22: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 23: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc Hội
Câu 24: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 25: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 26: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây la cán bộ?
Câu 27: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 29: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 30: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: