Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 20

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 2: Cập nhật và thông báo số thuế phải nộp đối với người nộp thuế thuộc diện khoán thuế, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế là nhiệm vụ của:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 4: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:
Câu 5: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 6: Một trong những vai trò của quản lý thuế
Câu 7: Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là nhiệm vụ của:
Câu 8: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?
Câu 9: Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định tập trung vào vấn đề nào?
Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 11: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 13: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 14: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 15: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn năng lượng bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 17: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?
Câu 18: Việc nghiên cứu những tác động của thuế có tác dung
Câu 19: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thuộc quy trình soạn thảo văn băn quản lý nhà nước?
Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 23: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức có:
Câu 24: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 26: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 28: Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thuế:
Câu 29: Quản lý hành chính nhà nước là thẩm quyền chủ yếu của
Câu 30: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: