Thursday, October 29, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 27

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Văn bản quản lý nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 3: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 4: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 5: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 6: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 7: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 8: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
Câu 13: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 14: Phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?
Câu 16: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 17: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:
Câu 18: Số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh do ai quyết định:
Câu 19: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 21: Biên chế của chi cục thuế do
Câu 22: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 23: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuế
Câu 24: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 25: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 26: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 29: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 30: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: