Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 81

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Khi làm việc với máy tính bạn nên chọn loại ghế?
  • a.      Bằng nhựa cứng.
  • b.      Có thể nâng lên, hạ xuống và di chuyển được.
  • c.      Bằng nhựa mềm.
 • Câu 2: Trong Windows 7, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện?
  • a.      File - New, sau đó chọn Folder.
  • b.      Tools - New, sau đó chọn Folder.
  • c.      Edit - New, sau đó chọn Folder.
 • Câu 3: Thông tin nào không bắt buộc khi đăng ký tài khoản Yahoo Mail?
  • a.      Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
  • b.      Giới tính.
  • c.      Ngày, tháng, năm sinh.
 • Câu 4: Trong Excel 2010, tại C5 nhập công thức =Weekday(B5,2); trong đó ô B5 chứa giá trị ngày tháng năm. Giả sử kết quả nhận được là 6, thì số 6 ở đây có nghĩa là gì?
  • a.      Thứ năm.
  • b.      Chủ nhật.
  • c.      Thứ 7.
 • Câu 5: Trong Excel 2010, để đặt tên Sheet hiện hành ta vào?
  • a.      Tất cả các Đáp án đều đúng.
  • b.      Trong nhóm Home, Chọn Cells, chọn Format, chọn Organize sheets chọn Rename Sheet.
  • c.      Kích đúp chuột vào tên sheet cần đặt tên, gõ tên mới.
 • Câu 6: Để vẽ biểu đồ trong Excel 2010?
  • a.      Chọn Nhóm Insert \ Table.
  • b.      Chọn Nhóm Insert\ Chart….
  • c.      Chọn Nhóm Insert\ Text.
 • Câu 7: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo thư mục, ta mở ổ đĩa muốn tạo thư mục mới bên trong nó và?
  • a.      Nháy phải chuôṭ vào vùng trống và choṇ New Folder, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  • c.      Nháy File và New choṇ
 • Câu 8: Trong Excel, khi yêu câu bài toán phát biểu, tính tổng tiền thưởng của các giảng viên trong khoa “CNTT” thì ta cần sử dụng hàm nào dưới đây?
  • a.      SUMPRODUCT.
  • b.      SUM.
  • c.      SUMIF.
 • Câu 9: Tại một địa chỉ ô, ta thực hiện một hàm tính toán nhưng bị sai tên hàm thì thông báo lỗi là?
  • a.      #NAME
  • b.      #VALUE
  • c.      #N/A
 • Câu 10: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi ở cửa sổ soạn thư mới trong trường To là?
  • a.      Gõ vào tiêu đề bức thư.
  • b.      Gõ vào địa chỉ E-mail người nhận.
  • c.      Gõ vào địa chỉ E-mail người đồng nhận.
 • Câu 11: Trong MS Word 2010, muốn xóa một (nhiều cột) đã được chọn ta thực hiện?
  • a.      Table Tools\Design Delete Cell.
  • b.      Table Tools\Design\Delete.
  • c.      Table Tools\Layout\Delete.
 • Câu 12: Khi làm việc với Excel 2010, để chọn toàn bộ bảng tính ta phải?
  • a.      Sử dụng Nhóm Home, Chọn Editing, Chọn Fill.
  • b.      Sử dụng Nhóm Home, Chọn Editing, Chọn Find and Select.
  • c.      Click chuột vào ô giao nhau giữa tiêu đề cột và hàng.
 • Câu 13: Trong MS Word 2010, bạn làm thế nào để chấp nhận những thay đổi trong tài liệu khi dùng tính năng Track Changes?
  • a.      Vào thẻ View\Accept Change.
  • b.      Vào thẻ Review\Reject Change.
  • c.      Vào thẻ Review\Accept Change.
 • Câu 14: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta thực hiện?
  • a.      Nhấn phím F2, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • c.      Click Edit -> Move to Folder, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
 • Câu 15: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 16: Trong Microsoft PowerPoint 2010, loại hiệu ứng nào sau đây làm biến mất đối tượng khi trình chiếu?
  • a.      Emphasis.
  • b.      Entrance.
  • c.      Exit.
 • Câu 17: Microsoft PowerPoint 2010 cho phép người sử dụng thiết kế một Slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài thuyết trình. Để hiển thị Slide này, thực hiện thao tác?
  • a.      Vào Insert, chọn Object.
  • b.      Vào View, chọn Slide Master.
  • c.      Vào View, chọn Notes Master.
 • Câu 18: Trong MS Word, tổ hợp phím Ctrl+[ có tác dụng gì?
  • a.      Giảm kích thước font chữ 1 cỡ.
  • b.      Tăng kích thước font chữ 1 cỡ.
  • c.      Tăng độ dãn dòng 1 cỡ.
 • Câu 19: Trong Ms Word 2010, để thay đổi đơn vị đo trên thước (Rule) bạn làm thế nào?
  • a.      Vào File\Option\Advanced\Show Book Marks.
  • b.      Tele- Vào File\Option\Advanced\Show Measurements in units of.
  • c.      Vào File\Option\Advanced\Show Cop Mark.
 • Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là sai?
  • a.      Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng.
  • b. Microsoft Windows là phần cứng.
  • b.      Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục.
 • Câu 21: Trong MS Word 2010, để tạo khoảng cách giãn dòng là 1.5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây?
  • a.      Nhấn biểu tượng trên thẻ Home
  • b.      Nhấn Ctrl+5
  • c.      Nhấn chuột phải lên đoạn đang chọn, chọn 1.5 line
 • Câu 22: Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?
  • a.      Khi biểu thị cảm xúc.
  • b.      Khi thực hiện một phép toán phức tạp.
  • c.      Khi dịch một cuốn sách.
 • Câu 23: Thiết bị nào dùng để bảo vệ máy tính khi nguồn điện không ổn định?
  • a.      Bộ nguồn máy tính (PSU).
  • b.      Bộ lưu điện(UPS).
  • c.      Chip cầu bắc.
 • Câu 24: Thuật ngữ MultiMedia là?
  • a.      Truyền thông qua hình ảnh.
  • b.      Truyền thông đa phương tiện.
  • c.      Phương tiện truyền thông.
 • Câu 25: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 26: Trong Microsoft PowerPoint 2010 để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện?
  • a.      File\Action Buttons.
  • b.      Home\Action buttom.
  • c.      Insert\Shapes\Action buttom.
 • Câu 27: Theo Anh chị, trong cửa sổ soạn thư của Outlook Express mà dùng lệnh Tools -> Spelling khi xuất hiện bảng Spelling thì nút lệnh Ignore làm nhiệm vụ gì?
  • a.      Bỏ qua mọi từ trong hộp văn bản.
  • b.      Bỏ qua từ trong hộp văn bản.
  • c.      Thêm từ trong hộp văn bản.
 • Câu 28: Khi sử dụng Webmail, thư điện tử được lưu trữ ở đâu?
  • a.      Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.
  • b.      Máy tính cục bộ.
  • c.      Máy tính cá nhân.
 • Câu 29: Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong máy tính để làm nền cho các Slide trong bài thuyết trình đang được thiết kế, sau khi vào Design, chọn Background Style, chọn Format Background…Tại hộp thoại Format Background chúng ta thực hiện thao tác?
  • a.      Vào Fill, chọn Picture or textual fill, …
  • b.      Vào Fill, chọn Solid fill,…
  • c.      Vào Fill, chọn Gradient fill, …
 • Câu 30: Trong khi thiết kế bài trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint 2010, thực hiện thao tác Home\New Slide là để?
  • a.      Tạo một bài thuyết trình mới.
  • b.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay sau Slide hiện hành.
  • c.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay trước Slide hiện hành.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: