Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 93

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, ta thực hiện thao tác?
  • a.      Slide Show\Custom Shows, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
  • b.      Slide Transition, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
  • c.      Chọn Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
 • Câu 2: Trong MS Word, thao tác giữ phím Ctrl và nhấn chuột trái tại một vị trí nào đó của đoạn văn bản có tác dụng?
  • a.      Chọn một câu trong đoạn văn bản tại vị trí con trỏ.
  • b.      Chọn một đoạn văn bản tại vị trí con trỏ.
  • c.      Chọn toàn bộ văn bản.
 • Câu 3: Cách phóng to thu nhỏ biểu tượng Icon trên màn hình Desktop?
  • a.      Chuột phải vào vị trí trống trên Desktop, chọn View chọn một trong 3 trường hợp.
  • b.      Chuột phải vào biểu tượng My Network place, chọn View chọn một trong 3 trường hợp.
  • c.      Chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn View chọn một trong 3 trường hợp.
 • Câu 4: Trong Microsoft PowerPoint 2010 khi dùng chế độ hiển thị Reading View là để?
  • a.      Giúp ích cho việc nhập, hiệu chỉnh và tổ chức văn bản một cách nhanh chóng.
  • b.      Kéo và thả các slide hoặc các nút đầu dòng để sắp xếp lại các đoạn văn bản (dàn bài).
  • c.      Hiển thị bài trình diễn dưới dạng văn bản không thể chỉnh sửa.
 • Câu 5: Thực hiện thao tác vào File, chọn Open là để?
  • a.      Lưu một bài thuyết trình đang thiết kế.
  • b.      Mở một bài thuyết trình đã có trên đĩa.
  • c.      Tạo một bài thuyết trình mới.
 • Câu 6: Bạn hiểu B – Virus?
  • a.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record).
  • b.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ đệm.
  • c.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B.
 • Câu 7: Bảng mạch chính của máy tính thường được gọi là?
  • a.      Mother Board.
  • b.      Large Table.
  • c.      Main Table.
 • Câu 8: UPS là?
  • a.      Một thiết bị đặt mật khẩu.
  • b.      Một thiết bị bảo vệ máy tính của bạn tránh sự tắt nguồn đột ngột.
  • c.      Một thiết bị bảo vệ quá điện.
 • Câu 9: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
  • a.      Microsoft Word.
  • b.      Windows XP.
  • c.      Linux.
 • Câu 10: Đâu là phương pháp để bảo vệ dữ liệu?
  • a.      Quota Disk.
  • b.      Virtual Disk.
  • c.      RAID.
 • Câu 11: Khả năng phóng to cực đại trong Microsoft PowerPoint 2010 là?
  • a. 500%.
  • b. 100%.
  • c. 400%.
 • Câu 12: Các chức năng của menu theo hình minh hoạ cho phép: (không cần để ý đến vị trí của vệt sáng)
  • a.      Muốn biết đĩa còn dung lượng trống là bao nhiêu thì chọn mục Properties
  • b.      Tất cả các Đáp án đều đúng
  • c.      Muốn đặt tên mới thì chọn mục Rename
 • Câu 13: Tổ hợp phím dùng để tạo ra một bài thuyết trình mới trong Microsoft PowerPoint 2010 là?
  • a.      Ctrl + D.
  • b.      Ctrl + M.
  • c.      Ctrl +N.
 • Câu 14: Trong soạn thảo văn bản Word 2010, muốn tạo chú thích cuối trang cho văn bản ta thực hiện?
  • a.      View\ Insert Footnote.
  • b.      References\Insert Footnote.
  • c.      Insert\Insert Footnote.
 • Câu 15: Trong MS Word 2010, thao tác nào sau đây không phải là thao tác cắt một đoạn văn bản?
  • a.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl +X.
  • c.      Chọn Home\ Cut từ ribbon.
 • Câu 16: Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn trong cửa sổ thư mục, ta dùng menu?
  • a.      Organize, Folder and search options.
  • b.      View, Show/Hidden.
  • c.      View, Folder.
 • Câu 17: Trong Excel 2010, để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta sử dụng tổ hợp phím?
  • a.      Ctrl – B.
  • b.      Ctrl – Z.
  • c.      Ctrl – X.
 • Câu 18: Trong Excel 2010, hàm Vlookup dùng để?
  • a.      Tìm kiếm dữ liệu theo hàng, trả laị kết quả theo hàng.
  • b.      Tìm kiếm dữ liệu theo côṭ , trả laị kết quả theo hàng.
  • c.      Tìm kiếm dữ liệu theo hàng, trả laị kết quả theo côṭ .
 • Câu 19: Nhấn chuột phải vào một đối tượng nào đó trong Microsoft Power Point 2010 để?
  • a.      Mở ra một menu ngữ cảnh thực thi áp dụng với đối tượng đó.
  • b.      Không có gì xuất hiện.
  • c.      Xóa một đối tượng.
 • Câu 20: Dịch vụ TELNET là gì?
  • a.      Dịch vụ kết nối Internet.
  • b.      Dịch vụ gọi điện thoại trên Internet.
  • c.      Dịch vụ truy cập từ xa.
 • Câu 21: Trong Excel 2010, hàm tính giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô C12:C15 là?
  • a.      Max C12:C15.
  • b.      Max(C12,C15).
  • c.      Max(C12:C15).
 • Câu 22: Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là?
  • a.      Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin.
  • b.      Bàn phím -> Ổ đĩa cứng -> Màn hình.
  • c.      Chuột -> Màn hình -> Ổ đĩa cứng.
 • Câu 23: Để in các Slide 1, 2, 3, 4, 6, 9 ta vào File, chọn Print và thực hiện thao tác?
  • a.      Tại Setting, chọn Handout, gõ vào 1, 2 - 4, 6, 9.
  • b.      Tại Setting, chọn Custom Range, gõ vào 1- 4, 6, 9.
  • c.      Tại Setting, chọn Slide, gõ vào 1- 4, 6, 9.
 • Câu 24: Trong Excel 2010, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây?
  • a.      Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL().
  • b.      Hàm Medium().
  • c.      Hàm Average().
 • Câu 25: Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn tạo một sơ đồ tổ chức một cách tự động, ta thực hiện thao tác?
  • a.      Chọn Slide Organization Chart.
  • b.      Insert\SmartArt.
  • c.      Insert\Picture Organization Chart.
 • Câu 26: Trong cử a sổ Windows, Standard bar là?
  • a.      Thanh công cụ chuẩn.
  • b.      Thanh trạng thái.
  • c.      Thanh tiêu đề.
 • Câu 27: Trong Excel 2010, để di chuyển con trỏ đến dòng cuối cùng của một Sheet ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây?
  • a.      Ctrl- End
  • b.      Ctrl + Page Down
  • c.       c.Ctrl + ↓
 • Câu 28: Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?
  • a.      Phần mềm thương mại – commercial software: có đăng ký bản quyền : không cho phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
  • b.      Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố một phần mã nguồn để mọi
  • người tham gia phát triển.
 • Câu 29: Để thay đổi đơn vị đo ( inch, cm…), bạn chọn lệnh nào sau đây?
  • a.      File\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
  • b.      View\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
  • c.      Home\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
 • Câu 30: Phát biểu đúng là phát biểu nào sau đây?
  • a.      Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm.
  • b.      Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash.
  • c.      Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, RAM, ROM.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: