Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 51

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Theo Anh chị, trong cửa sổ soạn thư của Outlook Express mà dùng lệnh Tools -> Spelling làm nhiệm vụ gì?
  • a.      Tìm kiếm thư.
  • b.      Kiểm tra lỗi chính tả của thư tiếng anh.
  • c.      Di chuyển thư đến một thư mục mới.
 • Câu 2: Trong MS Word 2010, thao tác nhấn giữ phím Ctrl trong khi rê một hình vẽ có tác dụng gì?
  • a.      Sao chép đối tượng.
  • b.      Xoay đối tượng.
  • c.      Di chuyển đối tượng.
 • Câu 3: Trong cử a sổ Windows, Menu bar là?
  • a.      Thanh thực đơn.
  • b.      Thanh công cụ chuẩn.
  • c.      Thanh trạng thái.
 • Câu 4: Macro Virus là loại virus lây nhiễm vào các tệp tin?
  • a.      Các tệp tin văn bản.
  • b.      Các tệp tin hệ thống.
  • c.      Các tệp tin đồ họa.
 • Câu 5: Trình duyệt nào sau đây là của Việt Nam?
  • a.      Chrome.
  • b.      Vietkey.
  • c.      Cốc Cốc.
 • Câu 6: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi mở bức thư gửi đến chức năng Forwad làm nhiệm vụ?
  • a.      Trả lời đến người gửi.
  • b.      Chuyển tiếp thư đã đọc cho địa chỉ khác.
  • c.      Tạo mới.
 • Câu 7: Để vẽ biểu đồ trong Excel 2010?
  • a.      Chọn Nhóm Insert \ Table.
  • b.      Chọn Nhóm Insert\ Chart….
  • c.      Chọn Nhóm Insert\ Text.
 • Câu 8: Trong Excel, khi yêu câu bài toán phát biểu, đếm số lượng giảng viên trong khoa “CNTT” thì ta cần sử dụng hàm nào dưới đây?
  • a.      COUNT.
  • b.      COUNTIF.
  • c.      SUMIF.
 • Câu 9: Trong Microsoft PowerPoint 2010 để tạo hyperlink ta chọn đối tượng mà ta muốn tạo hyperlink sau đó thực hiện?
  • a.      Ctrl + K.
  • b.      Insert \ Object.
  • c.      Ctrl + F.
 • Câu 10: Trong MS Word 2010, thao tác nào sau đây không phải là thao tác cắt một đoạn văn bản?
  • a.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl +X.
  • c.      Chọn Home\ Cut từ ribbon.
 • Câu 11: Trong bảng biểu của MS Word 2010, muốn gộp nhiều ô thành một ô ta thực hiện?
  • a.      Table Tools\Layout \ Split Cells.
  • b.      Table Tools\Layout\Merge Cells.
  • c.      Table Tools\Design\ Merge Cells.
 • Câu 12: Trong các Font sau, Font nào thuộc bảng mã Unicode?
  • a.      .VnTime.
  • b.      VnMonoType Corsiva.
  • c.      Tahoma.
 • Câu 13: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta thực hiện?
  • a.      Nhấn phím F2, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • c.      Click Edit -> Move to Folder, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
 • Câu 14: Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn xóa một slide, ta thực hiện thao tác?
  • a.      Nhấn chuột phải vào Slide -> chọn lệnh Delete Slide.
  • b.      Ctrl + Z.
  • c.      Vào File\ Delete Slide.
 • Câu 15: Đâu không phải là một loại đĩa quang?
  • a.      Digital Video Disk.
  • b.      Floppy Disk.
  • c.      Compact Disk.
 • Câu 16: Trong Excel, ký tự phân cách giữa các đối số của hàm (List Seperator) là?
  • a.      Tù y thuôc̣ vào cấu hı̀nh trong Control Panel
  • b.      Dấu phẩy (,)
  • c.      Dấu chấm (.)
 • Câu 17: Kích thước tối đa tệp tin đính kèm với tài khoản thư điện tử Yahoo miễn phí là bao nhiêu?
  • a.      150MB.
  • b.      250MB.
  • c.      25MB.
 • Câu 18: Trong Yahoo Mail, thuật ngữ nào mang ý nghĩa đăng ký tài khoản e-mail mới?
  • a.      Sign In.
  • b.      Register.
  • c.      Sign Up.
 • Câu 19: Trong MS Word 2010, để hình ảnh chèn vào trang văn bản và hình ảnh đó sẽ xuất hiện phía sau của các dòng text trong tài liệu bạn chọn chế độ Wrap text nào?
  • a.      Square.
  • b.      In Line with Text.
  • c.      Behind Text.
 • Câu 20: Trong MS Word 2010, để đặt mật khẩu cho tài liệu ta chọn?
  • a.      File \Info\Protect Document\Encrypt with Password.
  • b.      File \Recent\ Protect Document\Encrypt with Password.
  • c.      File \Save & Send\ Protect Document\Encrypt with Password.
 • Câu 21: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 22: Để mở nhanh hộp thoại Format Cells ta sử dụng tổ hợp phím nào?
  • a.      Ctrl+1.
  • b.      Ctrl+2.
  • c.      Ctrl+3.
 • Câu 23: Trong Microsoft PowerPoint 2010 để định chế độ trình chiếu lặp lại nhiều lần, ta sử dụng menu Slide Show và chọn?
  • a.      Custom Show.
  • b.      Setup Show\Show without narration.
  • c.      Setup Show\Loop continuously until 'Esc'.
 • Câu 24: Phát biểu đúng là phát biểu nào sau đây?
  • a.      Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm.
  • b.      Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash.
  • c.      Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, RAM, ROM.
 • Câu 25: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để nhập dữ liệu?
  • a.      Bàn phím, con chuột, máy in.
  • b.      Bàn phím, con chuột, máy quét.
  • c.      Màn hình, loa, băng từ.
 • Câu 26: Trong Microsoft PowerPoint 2010, sau khi đã chèn ảnh từ ổ đĩa, chức năng Compress Pictures dùng để?
  • a.      Làm mờ nền của bức ảnh được sử dụng.
  • b.      Tùy chỉnh chất lượng ảnh theo mục đích sử dụng.
  • c.      Giảm kích thước file ảnh sử dụng.
 • Câu 27: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 28: Các tệp tin sau khi được chọn và xoá bằng tổ hợp phím Shift+Delete?
  • a.      Chỉ có tệp văn bản .DOC là có thể hồi phục.
  • b.      Không thể hồi phục chúng được nữa.
  • c.      Có thể được hồi phục khi mở My Computer.
 • Câu 29: Để định dạng trang in trong Powerpoint 2010, ta thực hiện?
  • a.      Design\Page Setup.
  • b.      File\Page Setup.
  • c.      Home\Page Setup.
 • Câu 30: Từ nào sau đây dùng để tách nhóm các đối tượng đã được nhóm (group) trước đó?
  • a.      Embedding.
  • b.      Ungrouping
  • c.      Grouping.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: