Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 68

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Biểu tượng Format Painter trên tab Home dùng để?
  • a.      Thay đổi màu nền của các Slide.
  • b.      Sao chép định dạng từ một đối tượng hoặc một đoạn văn bản và sau đó áp dụng nó ở nơi khác.
  • c.      Vẽ các hình ảnh trên Slide.
 • Câu 2: Trong hệ điều hành Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) được sử dụng khi ta?
  • a.      Mở thư muc̣ .
  • b.      Thay đổi màu nền cho cửa sổ hiện hành.
  • c.      Di chuyển đối tượng đến vị trí mới.
 • Câu 3: Giao thức nào dùng để gửi thư điện tử?
  • a.      UDP.
  • b.      POP3.
  • c.      SMTP.
 • Câu 4: Để vẽ biểu đồ trong Excel 2010?
  • a.      Chọn Nhóm Insert \ Table.
  • b.      Chọn Nhóm Insert\ Chart….
  • c.      Chọn Nhóm Insert\ Text.
 • Câu 5: Trong MS Word 2010, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl+→ là gì?
  • a.      Sang phải một từ.
  • b.      Sang phải một ký tự.
  • c.      Sang trái một ký tự.
 • Câu 6: Trong MS Word 2010 để tự động điều chỉnh kích thước của các cột trong bảng cho vừa với nội dung đã nhập ta chọn?
  • a.      Page Layout \AutoFit to Window.
  • b.      Page Layout \AutoFit to Content.
  • c.      Page Layout \Fixed column width.
 • Câu 7: Để xoay dữ liệu trong ô của bảng tính Excel 2010 nghiêng 30 độ, ta chọn?
  • a.      Format\ Cells…\ Rotate…
  • b.      Home\ Alignment\ Format Cells Alignment…
  • c.      Format\ Text Direction…
 • Câu 8: Trong MS Word 2010, để tạo khoảng cách giãn dòng là 1.5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây?
  • a.      Nhấn biểu tượng trên thẻ Home
  • b.      Nhấn Ctrl+5
  • c.      Nhấn chuột phải lên đoạn đang chọn, chọn 1.5 line
 • Câu 9: Máy tính nào sau đây có tốc độ tính toán nhanh nhất?
  • a.      Mini Computer.
  • b.      Mainframe.
  • c.      Personal Computer.
 • Câu 10: Trong Excel 2010 cột cuối cùng của mỗi Sheet có ký hiệu là?
  • a.      FDX.
  • b.      XFD.
  • c.      FXD.
 • Câu 11: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 12: Để kết nối Internet qua đường dây điện thoại, ta cần phải có thiết bị?
  • a.      Bridge.
  • b.      Repeater.
  • c.      Modem.
 • Câu 13: UPS là?
  • a.      Một thiết bị đặt mật khẩu.
  • b.      Một thiết bị bảo vệ máy tính của bạn tránh sự tắt nguồn đột ngột.
  • c.      Một thiết bị bảo vệ quá điện.
 • Câu 14: Phần mềm nào sau đây là phần mềm Mail Client?
  • a.      Windows Mail.
  • b.      Microsoft Exchange.
  • c.      Mdeamon.
 • Câu 15: Nhìn vào tham số cấu hình của một máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn cho biết con số 20GB chỉ điều gì?
  • a.      Dung lượng của ổ đĩa cứng.
  • b.      Tốc độ xử lý của CPU.
  • c.      Tốc độ vòng quay của ổ cứng.
 • Câu 16: Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về cuối tài liệu nhấn?
  • a.      Page down.
  • b.      Ctrl+ End.
  • c.      Ctrl+ PageDown.
 • Câu 17: Để đảm bảo an toàn đữ liệu, đối với mật khẩu máy tính bạn nên?
  • a.      Thường xuyên thay đổi mật khẩu.
  • b.      Không bao giờ thay đổi mật khẩu.
  • c.      Đặt mật khẩu ngắn ngọn.
 • Câu 18: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta thực hiện?
  • a.      Nhấn phím F2, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
  • c.      Click Edit -> Move to Folder, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
 • Câu 19: Trên MS Word 2010, khi một văn bản đang soạn thảo chưa được lưu lại nhưng ta vào menu File, chọn lệnh Close thì thông báo nào dưới đây sẽ suất hiện?
  • a.      “Are you sure to exit?”.
  • b.      “Do you want to save changes you …….…”.
  • c.      ”Do you want to save the document before close”.
 • Câu 20: Trong hệ điều hành Windows, để truy câp̣ internet, ta thường dùng chương trình?
  • a.      Windows Explorer.
  • b.      Internet Explorer.
  • c.       Microsoft Word
 • Câu 21: Trong MS Word 2010, để chèn vào tài liệu một lược đồ bạn làm thế nào?
  • a.      Insert\SmartArt.
  • b.      Insert\Chart.
  • c.      Insert\Shape.
 • Câu 22: Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến?
  • a.      Chỉ các tệp tin đã có trong máy tính.
  • b.      Tất cả các tập tin, các Slide đã có trong máy và các trang Web.
  • c.      Chỉ các Slide đã có trong bài thuyết trình đang được thiết kế.
 • Câu 23: Khi làm việc với Excel 2010, để chọn toàn bộ bảng tính ta phải?
  • a.      Sử dụng Nhóm Home, Chọn Editing, Chọn Fill.
  • b.      Sử dụng Nhóm Home, Chọn Editing, Chọn Find and Select.
  • c.      Click chuột vào ô giao nhau giữa tiêu đề cột và hàng.
 • Câu 24: Mô hình OSI có mấy tầng?
  • a.      5.
  • b.      6.
  • c.      7.
 • Câu 25: Muốn thay đổi các thông số hê ̣thố ng trong hệ điều hành Windows 7 như múi giờ, đơn vị tiền tệ, cách viết số, ... ta sử dụng chương trình nào trong các chương trình sau?
  • a.      Control Panel.
  • b.      Microsoft Paint.
  • c.      System Tools.
 • Câu 26: Màn hình máy tính được kết nối với máy tính qua cổng nào?
  • a.      COM.
  • b.      VGA.
  • c.      LPT.
 • Câu 27: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi ở cửa sổ soạn thư mới trong trường Subject là?
  • a.      Gõ vào địa chỉ E-mail người nhận.
  • b.      Gõ vào địa chỉ E-mail người đồng nhận.
  • c.      Gõ vào tiêu đề bức thư.
 • Câu 28: Tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính trong Excel 2010?
  • a.      Tổ hợp phím Ctrl + N.
  • b.      Tổ hợp phím Shift + Ctrl + N.
  • c.      Tổ hợp phím Ctrl + A.
 • Câu 29: Người dù ng và máy tính giao tiếp với nhau thông qua?
  • a.      Đĩa cứng.
  • b.      Chuột.
  • c.      Hệ điều hành.
 • Câu 30: Thuật ngữ “QoS” đề cập đến vấn đề gì?
  • a.      Sự truy nhập mạng trái phép.
  • b.      Chất lượng dịch vụ mạng.
  • c.      Số lượng mạng truy nhập.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: