Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 41

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Nhìn vào tham số cấu hình của một máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn cho biết con số 20GB chỉ điều gì?
  • a.      Dung lượng của ổ đĩa cứng.
  • b.      Tốc độ xử lý của CPU.
  • c.      Tốc độ vòng quay của ổ cứng.
 • Câu 2: Khi mua thiết bị ngoại vi cho máy tính, thường có các đĩa CD đi kèm chứa chương trình điều khiển thiết bị đó. Các chương trình điều khiển thiết bị thuộc loại phần mềm nào?
  • a.      Phần mềm chia sẻ.
  • b.      Phần mềm hệ thống.
  • c.      Phần mềm hệ điều hành.
 • Câu 3: Trong Excel, thành phần tham số thứ ba trong hàm HLOOKUP có ý nghĩa gì?
  • a.      Hàng cần lấy giá trị trả về.
  • b.      Giá trị cần tìm.
  • c.      Kiểu tìm kiếm.
 • Câu 4: Theo Anh chị, trong Outlook Express chức năng nào cho phép gửi trả lời đến nhiều địa chỉ cùng 1 lúc?
  • a.      New.
  • b.      Reply all.
  • c.      Reply.
 • Câu 5: Trong Excel, thành phần tham số thứ ba trong hàm SUMIF có ý nghĩa là gì?
  • a.      Vùng dữ liệu cần tính tổng.
  • b.      Vùng dữ liệu gốc.
  • c.      Điều kiện để tính tổng.
 • Câu 6: Dữ liệu kiểu Number mặc định căn về phía nào của ô?
  • a.      Bên trái.
  • b.      Bên phải.
  • c.      Giữa.
 • Câu 7: Trong MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng gì?
  • a.      Xuống một trang văn bản.
  • b.      Xuống hàng chưa kết thúc Paragraph.
  • c.      Nhập dữ liệu theo hàng dọc.
 • Câu 8: Khi sử dụng Webmail, thư điện tử được lưu trữ ở đâu?
  • a.      Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.
  • b.      Máy tính cục bộ.
  • c.      Máy tính cá nhân.
 • Câu 9: Theo Anh chị, trong khung chức năng Folders của Outlook Express chức năng nào thể hiện Chứa bản thư nháp?
  • a.      Inbox.
  • b.      Drafts.
  • c.      Outbox.
 • Câu 10: Trong MS Word 2010, lựa chọn Spacing before trong Paragraph dùng để làm gì?
  • a.      Thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.
  • b.      Thiết lập khoảng cách phía trên của đoạn văn bản hiện thời.
  • c.      Thiết lập khoảng cách thụt đầu dòng.
 • Câu 11: Sử dụng font nào sau đây để soạn thảo tiếng Việt trong Yahoo Mail và Gmail?
  • a.      TCVN3.
  • b.      VNI.
  • c.      Unicode.
 • Câu 12: Trong Excel 2010, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây?
  • a.      Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL().
  • b.      Hàm Medium().
  • c.      Hàm Average().
 • Câu 13: Đối tượng trên các Slide dùng để chứa dữ liệu kiểu văn bản khi soạn thảo bài thuyết trình được gọi là?
  • a.      Auto layout.
  • b.      Placeholders.
  • c.      Object holders.
 • Câu 14: Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ?
  • a.      Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.
  • b.      Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.
  • c.      Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.
 • Câu 15: Trong Gmail, muốn đính kèm tệp tin lớn hơn kích thước mặc định ta sử dụng dịch vụ nào?
  • a.      Dropbox.
  • b.      Google Drive.
  • c.      Mediafire.
 • Câu 16: Tệp tin có phần mở rộng là *.png là?
  • a.      Tệp tin ảnh.
  • b.      Tệp tin chương trình.
  • c.      Tệp tin nén.
 • hiện chương trình.
 • Câu 17: Chọn câu trả lời đúng nhất: “Băng từ là …”?
  • a.      Thiết bị lưu trữ ngoài.
  • b.      Thiết bị lưu trữ trong.
  • c.      Thiết bị lưu trữ nhanh.
 • Câu 18: Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?
  • a.      Trong hệ điều hành Windows, thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con khác.
  • b.      Trong hệ điều hành Windows, tệp có thể chứa tệp.
  • c.      Trong hệ điều hành Windows, thư mục có thể chứa các thư mục con khác.
 • Câu 19: Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?
  • a.      Nhấn Ctrl và chọn từng đối tượng.
  • b.      Nháy chuột vào từng đối tượng.
  • c.      Nháy chuột phải vào từng đối tượng.
 • Câu 20: Khi bật máy tính mà máy tính kêu tiếng beep dài liên tục thì do thiết bị nào sau đây?
  • a.      Mainboard.
  • b.      RAM.
  • c.      VGA.
 • Câu 21: Tìm câu sai trong các câu sau?
  • a.      Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính.
  • b.      Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính.
  • c.      Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt khi chế tạo máy tính.
 • Câu 22: Trong MS Word 2010, muốn ngắt trang tại vị trí con trỏ ta thực hiện?
  • a.      Insert\Page Break.
  • b.      Page Layout\ Page Break.
  • c.      Page Layout\ Blank Page.
 • Câu 23: Tệp văn bản MS Word 2010 có phần mở rộng là gì?
  • a.      Xls.
  • b.      Pdf.
  • c.      Docx.
 • Câu 24: Theo anh chị Styles là gì?
  • a.      Styles là một tập hợp các định dạng cho phép định dạng nhanh một tài liệu một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Styles chỉ sử dụng được trong tài liệu đã tạo, không sử dụng được trong các tài liệu khác.
  • b.      Styles là một tập hợp các tài liệu dạng mẫu, cho phép người dùng tạo nhanh các tài liệu theo mẫu có sẵn.
  • c.      Styles là một tập hợp các định dạng cho phép định dạng nhanh một tài liệu một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Styles có thể được lưu để sử dụng trong nhiều tài liệu.
 • Câu 25: Giả sử tại ô A2 chứa chuỗi ký tự “Microsoft Excel”. Hãy cho biết công thức để trích chuỗi ký tự “soft” từ ô A2?
  • a. =MID(A2,6,4).
  • b. =LEFT(A2,9).
  • c. =RIGHT(A2,10).
 • Câu 26: Đâu là thứ tự đúng của các tầng trong mô hình TCP/IP (từ dưới lên)?
  • a.      Truy cập mạng – Giao vận – Liên mạng - Ứng dụng.
  • b.      Giao vận - Truy cập mạng – Liên mạng - Ứng dụng.
  • c.      Truy cập mạng – Liên mạng – Giao vận - Ứng dụng.
 • Câu 27: Tên gọi nào sau đây để nhập các giá trị dữ liệu đầu vào cho việc vẽ biểu đồ trong Microsoft PowerPoint 2010?
  • a.      Datasheet.
  • b.      Microsoft Excel.
  • c.      Microsoft graph.
 • Câu 28: Cho biết phím chức năng dùng để chuyển qua laị các cửa sổ đang mở trong Windows 7?
  • a.      Alt-Tab.
  • b.      Ctrl-Esc.
  • c.      Ctrl-F4.
 • Câu 29: Boot Virus là loại virus lây nhiễm vào các tệp tin?
  • a.      Các tệp tin hệ thống.
  • b.      Các tệp tin đồ họa.
  • c.      Các tệp tin văn bản.
 • Câu 30: Khi máy tı́nh khở i đôṇ g, hệ điều hành cần được nạp vào?
  • a.      Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng.
  • b.      Ram.
  • c.      Bộ nhớ ngoài.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


  SHARE THIS

  Author:

  Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

  0 nhận xét: