Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 50

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Hệ điều hành Windows đưa ra thông báo lỗi khi?
  • a.      Tên thư mục mới là tên do hệ điều hành cài sẵn (New Folder).
  • b.      Trên màn hình nền, tạo thư mục con mới trùng với tên của một thư mục con đã có.
  • c.      Tên thư mục mới có chứa dấu chấm (ví dụ: DETHI.190130 ).
 • Câu 2: Phát biểu nào về hệ điều hành máy tính cá nhân dưới đây là đúng?
  • a.      Là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân.
  • b.      Là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân.
  • c.      Là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động.
 • Câu 3: Lệnh nào sau đây không thể thực hiện được trong chế độ in nhiều Slide trên một trang giấy in?
  • a.      04 Slides trên một trang giấy in.
  • b.      06 Slides trên một trang giấy in.
  • c.      05 Slides trên một trang giấy in.
 • Câu 4: Trong khi thiết kế bài trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint 2010, thực hiện thao tác Home\New Slide là để?
  • a.      Tạo một bài thuyết trình mới.
  • b.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay sau Slide hiện hành.
  • c.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay trước Slide hiện hành.
 • Câu 5: Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt có tác dụng gì?
  • a.      Quay lại trang Web trước đó.
  • b.      Xóa một liên kết.
  • c.      Quay lại trang chủ.
 • Câu 6: MS Word 2010, để chèn thêm một cột bên trái cột đã chọn thì ta chọn lệnh nào sau đây?
  • a.      Table Tools\Layout\ Insert Left.
  • b.      Table Tools\Layout \Insert Belows.
  • c.      Table Tools\Layout \Left Columns.
 • Câu 7: Cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới?
  • a.      Tạo một bản trình diễn trắng.
  • b.      Dùng chức năng Scan-In Slides.
  • c.      Dùng template.
 • Câu 8: Tại một địa chỉ ô, ta thực hiện một hàm tính toán nhưng bị sai tên hàm thì thông báo lỗi là?
  • a.      #NAME
  • b.      #VALUE
  • c.      #N/A
 • Câu 9: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi ở cửa sổ soạn thư mới trong trường CC là?
  • a.      Gõ vào địa chỉ E-mail người nhận.
  • b.      Gõ vào tiêu đề bức thư.
  • c.      Gõ vào địa chỉ E-mail người đồng nhận.
 • Câu 10: Để chèn hình ảnh có sẵn trong máy tính vào Slide ta thực hiện thao tác?
  • a.      Vào Insert, chọn Screenshot.
  • b.      Vào Insert, chọn Onlines Pictures.
  • c.      Vào Insert, chọn Pictures.
 • Câu 11: Trong Excel 2010 cột cuối cùng của mỗi Sheet có ký hiệu là?
  • a.      FDX.
  • b.      XFD.
  • c.      FXD.
 • Câu 12: Trong Excel 2010, để thực hiện thao tác kẻ khung viền cho bảng dữ liệu ta cần thực hiện trong nhóm công cụ nào?
  • a.      Data.
  • b.      View.
  • c.      Home.
 • Câu 13: Thao tác nào để mở một liên kết sang cửa sổ Firefox mới?
  • a.      Alt + Click chuột.
  • b.      Ctrl + Click chuột.
  • c.      Shift + Click chuột.
 • Câu 14: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có nghĩa là?
  • a.      Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ.
  • b.      Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng.
  • c.      Chia sẻ tài nguyên.
 • Câu 15: Theo Anh chị, trong khung chức năng Folders của Outlook Express chức năng nào thể hiện Hộp thư đến?
  • a.      Drafts.
  • b.      Outbox.
  • c.      Inbox.
 • Câu 16: Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn trong cửa sổ thư mục, ta dùng menu?
  • a.      Organize, Folder and search options.
  • b.      View, Show/Hidden.
  • c.      View, Folder.
 • Câu 17: Trong MS Word 2010, bạn làm thế nào để không chấp nhận những thay đổi trong tài liệu khi dùng tính năng Track Changes?
  • a.      Vào thẻ Review\Reject.
  • b.      Vào thẻ View\Accept.
  • c.      Vào thẻ Review\Accept.
 • Câu 18: Địa chỉ thư nào sau đây không đúng quy cách?
  • a.      adm1n123@hotmail.com
  • b.      user01.hp.vn@gmail.com
  • c.      mrsmith.yahoo.com
 • Câu 19: Trong MS Word 2010, muốn lặp lại dòng tiêu đề của bảng biểu ở các trang ta thực hiện?
  • a.      Table Tools\Design\Repeat Header Rows.
  • b.      Table Tools\Layout\Convert to Text.
  • c.      Table Tools\Layout\Repeat Header Rows.
 • Câu 20: Trong Excel 2010, phím F2 dùng để làm gı?̀
  • a.      Chỉnh sửa dữ liệu.
  • b.      Tạo đồ thị.
  • c.      Tìm và thay thế dữ liệu.
 • Câu 21: Microsoft PowerPoint 2010 là?
  • a.      Phần mềm soạn thảo văn bản.
  • b.      Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
  • c.      Phần mềm tạo các bài thuyết trình.
 • Câu 22: Chế độ hiển thị nào trong Microsoft PowerPoint 2010 có thể giúp người thuyết trình thêm Speaker notes vào các Slide?
  • a.      Outline View.
  • b.      Notes Page.
  • c.      Normal.
 • Câu 23: Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ đồng hồ cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?
  • a.      RAM (Random Access Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn.
  • b.      Máy tính của bạn sẽ chạy nhanh hơn.
  • c.      ROM (Read Only Memory) sẽ có dung lượng lớn hơn.
 • Câu 24: Trong cử a sổ Window Explore, thao tác nào phải dùng đến thực đơn lệnh File?
  • a.      Xem các tệp tin theo thứ tự tăng dần về kích thước.
  • b.      Xem phiên bản của hệ điều hành.
  • c.      Tạo thư mục mới.
 • Câu 25: Chuột không dây kết nối tín hiệu với máy tính bằng kết nối không dây nào?
  • a.      Wimax.
  • b.      Bluetooth.
  • c.      Wifi.
 • Câu 26: Giả sử trong ô B5 có chứa “Khoa_CNTT_DHHP”, để lấy được chữ “CNTT” ta thực hiện công thức nào?
  • a.      LEFT(B5,6,4).
  • b.      RIGHT(B5,10,4).
  • c.      MID(B5,6,4).
 • Câu 27: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc nhóm thiết bị ngoại vi?
  • a.      ROM.
  • b.      Bàn phím.
  • c.      RAM.
 • Câu 28: Thao tác nhấp chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản sẽ có tác dụng gì?
  • a.      Chọn một dòng.
  • b.      Chọn đoạn văn bản hiện hành.
  • c.      Chọn toàn bộ văn bản.
 • Câu 29: Tab nào sau đây không được tìm thấy trên thanh ribbon của Microsoft PowerPoint 2010?
  • a.      Review Tab.
  • b.      View Tab.
  • c.      Page Layout Tab.
 • Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai?
  • a.      C++ là một ngôn ngữ lập trình.
  • b.      Máy vi tính vẫn có thể soạn thảo văn bản mà không cần hệ điều hành.
  • c.      Phải cài đặt hệ điều hành trước khi cài các phần mềm ứng dụng khác.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: