Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 98

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Trong Excel 2010, để sắp xếp dữ liệu ta chọn thao tác nào?
  • a.      Vào Data - Outline – Chọn Subtotal.
  • b.      Vào Data - Sort & Filter – Chọn Filter.
  • c.      Vào Data – Sort & Filter – Sort – Chọn kiểu sắp xếp.
 • Câu 2: Trong trình duyệt Firefox, để đóng một tab ta không sử dụng tổ hợp phím nào?
  • a.      Ctrl + F4.
  • b.      Ctrl + W.
  • c.      Ctrl + T.
 • Câu 3: Khi bật máy tính mà máy tính kêu tiếng beep dài liên tục thì do thiết bị nào sau đây?
  • a.      Mainboard.
  • b.      RAM.
  • c.      VGA.
 • Câu 4: Trong MS Word 2010, anh (chị) ) làm cách nào để ngắt trang văn bản?
  • a.      Vào thẻ Insert\Page Break.
  • b.      Vào thẻ Insert\Break.
  • c.      Vào thẻ Page Layout\Break.
 • Câu 5: Trong Excel 2010, mỗi Sheet có tổng số côṭ là?
  • a. 16384.
  • b. 65536.
  • c. 1048567.
 • Câu 6: Máy tính nào sau đây có tốc độ tính toán nhanh nhất?
  • a.      Mini Computer.
  • b.      Mainframe.
  • c.      Personal Computer.
 • Câu 7: Trong hệ điều hành Windows 7, để tạo môṭ shortcut cho đối tượng lên màn hình Desktop ta thực hiện?
  • a.      Click phải chuột tại đối tượng cần tạo shortcut, chọn Send to -> chọn Desktop (create shortcut).
  • b.      Click chuột phải vào đối tượng cần tạo shortcut, nhấn Ctrl + C rồi Ctrl + V.
  • c.      Click chuột phải vào đối tượng cần tạo shortcut rồi nhấn Delete.
 • Câu 8: Trong Excel 2010, để thực hiện chức năng Name Manager để quản lý tên vùng (bảng tham chiếu) thì phải thực hiện ở nhóm công cụ nào?
  • a.      Data.
  • b.      Formulas.
  • c.      View.
 • Câu 9: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi soạn xong thư mà thực hiện thao tác Insert -> File Attachments để?
  • a.      Xóa tệp đính kém.
  • b.      Lưu một tệp đính kèm lên ổ đĩa cứng.
  • c.      Đính kèm tệp.
 • Câu 10: Khi kết thúc chế độ trình chiếu bài thuyết trình, ta?
  • a.      Nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn phím Esc.
  • c.      Nhấn phím Spacebar.
 • Câu 11: Tệp tin có phần mở rộng là *.png là?
  • a.      Tệp tin ảnh.
  • b.      Tệp tin chương trình.
  • c.      Tệp tin nén.
 • hiện chương trình.
 • Câu 12: Chọn phát biểu sai trong các câu sau?
  • a.      Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người sử dụng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy tính.
  • b.      Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
  • c.      Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực
 • Câu 13: Trong Excel 2010, Ô A1 chứa giá trị số là 7, ô B1 chứa giá trị chuỗi “ABC”. Hàm =AND(A1>5,B1=”ABC”) sẽ cho kết quả là?
  • a.      TRUE.
  • b.      FALSE.
  • c.      1.
 • Câu 14: Các tệp tin sau khi được chọn và xoá bằng tổ hợp phím Shift+Delete?
  • a.      Chỉ có tệp văn bản .DOC là có thể hồi phục.
  • b.      Không thể hồi phục chúng được nữa.
  • c.      Có thể được hồi phục khi mở My Computer.
 • Câu 15: Muốn tăng tốc độ tải trang web, bạn phải làm gì trên trình duyệt?
  • a.      Bỏ chức năng tải hình ảnh.
  • b.      Xóa Cookie.
  • c.      Xóa lịch sử các trang web trước đó.
 • Câu 16: Trong Excel 2010, để tạo thêm Sheet mới ta vào?
  • a.      Dùng tổ hợp phím Shift+F11.
  • b.      Chọn nhóm Home, Chọn Cells, Chọn Insert -> Insert sheet.
  • c.      Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Câu 17: Theo Anh chị, trong khung chức năng Folders của Outlook Express chức năng nào thể hiện Chứa bản thư nháp?
  • a.      Inbox.
  • b.      Drafts.
  • c.      Outbox.
 • Câu 18: Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hiển thị bài thuyết trình đang soạn thảo trong chế độ đen trắng, bạn vào View rồi?
  • a.      Chọn Black and White.
  • b.      Chọn Greyscale.
  • c.      Chọn Color.
 • Câu 19: Trong hệ điều hành Windows, muốn sao chép các tệp đang chọn vào bộ nhớ đệm ta?
  • a.      Nháy Organize và Copy.
  • b.      Nháy File và Copy.
  • c.      Nháy Organize và Paste.
 • Câu 20: Trong Excel 2010, công thức nào sau đây sẽ cho lỗi #VALUE?
  • a. =COUNT("A",10,4).
  • b. =MAX("A",5,20).
  • c. =COUNTA("A",10,4).
 • Câu 21: Theo anh chị Styles là gì?
  • a.      Styles là một tập hợp các định dạng cho phép định dạng nhanh một tài liệu một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Styles chỉ sử dụng được trong tài liệu đã tạo, không sử dụng được trong các tài liệu khác.
  • b.      Styles là một tập hợp các tài liệu dạng mẫu, cho phép người dùng tạo nhanh các tài liệu theo mẫu có sẵn.
  • c.      Styles là một tập hợp các định dạng cho phép định dạng nhanh một tài liệu một cách nhất quán và chuyên nghiệp. Styles có thể được lưu để sử dụng trong nhiều tài liệu.
 • Câu 22: Cách nào dưới đây giúp bạn biết được thông tin máy tính của bạn?
  • a.      Start chọn program, tại đây gõ dxdiag, enter.
  • b.      Start chọn run, tại đây gõ gpedit.
  • c.      Phải chuôṭ vào My Computer choṇ Properties.
 • Câu 23: Microsoft PowerPoint 2010 là?
  • a.      Phần mềm soạn thảo văn bản.
  • b.      Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
  • c.      Phần mềm tạo các bài thuyết trình.
 • Câu 24: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 25: Trong MS Word, thao tác Ctrl + Enter có chức năng gì?
  • a.      Xuống hàng chưa kết thúc Paragraph.
  • b.      Ngắt một trang văn bản.
  • c.      Xuống hàng kết thúc Paragraph.
 • Câu 26: User ID thường được sử dụng?
  • a.      Để đăng nhập vào mạng máy tính.
  • b.      Để đăng nhập vào máy tính.
  • c.      Để đăng nhập vào máy tính, để đăng nhập vào mạng máy tính, xác minh bạn trong mạng.
 • Câu 27: Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?
  • a.      Ấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + A.
  • b.      Ấn tổ hợp phím Alt + A.
  • c.      Ấn tổ hợp phím Ctrl + A.
 • Câu 28: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 29: Trong Excel 2010, nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Theo bạn, công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)?
  • a. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt").
  • b. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt").
  • c. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt").
 • Câu 30: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn đóng cửa sổ chương trình ứng dụng đang làm việc ta thực hiện?
  • a.      Vào menu Edit -> Office Clipboard.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.
  • c.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


  SHARE THIS

  Author:

  Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

  0 nhận xét: