Friday, July 3, 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng 146 công chức toàn tỉnh năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch Tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Nội dung như sau:
Nguồn: Báo Gia Lai


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: