Monday, April 27, 2020

Tổng cục Lâm nghiệp Bộ NNPTNT tuyển dụng 47 chỉ tiêu công chức

Căn cứ Kế hoạch số 2796/KH-BNN-TCCB ngày 23/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ thông báo thi tuyển công chức như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 47 công chức vào 23 vị trí việc làm.
2. Nội dung và hình thức thi tuyển:
– Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Phần I – Kiến thức chung, Phần II – Ngoại ngữ (tiếng Anh), Phần III – Tin học;
Tài liệu ôn thi công chức vòng 1 các bạn xem chi tiết tại link này
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn.
Tài liệu ôn thi công chức vòng 2 các bạn xem chi tiết tại link này
Nội dung, hình thức thi tuyển chi tiết theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông báo của Bộ được đăng trên website www.mard.gov.vn, tongcuclamnghiep.gov.vn và niêm yết tại các Chi cục Kiểm lâm vùng, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp.
3. Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.8489750 (có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).
4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 24/5/2020 (trong giờ hành chính).
5. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT – Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0243.8454395.

Nguồn: Bộ NNPTNT


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: