Monday, March 16, 2020

UBND tỉnh Tây Ninh tuyển dụng 63 công chức khối các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Thông báo tuyển dụng:

Nguồn: Sở Nội vụ Tây Ninh


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: