Thursday, March 19, 2020

UBND huyện Triệu Sơn Thanh Hóa tuyển dụng 305 chỉ tiêu giáo viên năm 2020

Trước khi đọc tin tức các bạn có thể tham khảo tài liệu ôn thi giáo viên tại link này. Bao gồm rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức giáo viên vòng 1 và vòng 2. Thông tin tuyển dụng:

Số lượng, chỉ tiêu, yêu cầu đối với chức danh cần tuyển các bạn xem chi tiết tại các link sau:
1) Chi tiết thông báo tệp đính kèm: 603.signed.pdf
2) Chi tiết phương án tệp đính kèm: 602.signed.pdf
HỒ SƠ GỒM:
1.Bia ho so.doc
- 2. Phiếu đăng ký dự tuyển.doc
- 3.So yeu ly lich.doc


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: