Tuesday, February 18, 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tuyển dụng 298 chỉ tiêu viên chức năm 2019

Tài liệu ôn thi công chức vòng 1 xem chi tiết tại đây  Tài liệu ôn thi công chức vòng 1 xem chi tiết tại đây Ngày 17/2/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hàn Kế hoạch tuyên dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.
Theo Kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 298 chỉ tiêu, trong đó: Chi cục Đề diều và Phòng chống lụt bão: 48 chỉ tiêu; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 23 chỉ tiêu; Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 24 chỉ tiêu; Trung tâm Phát triển nông nghiệp: 56 chỉ tiêu; Trung tâm phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm: 25 chỉ tiêu; Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã: 9 chỉ tiêu; Ban Duy tru các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7 chỉ tiêu; Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng: 23 chỉ tiêu; Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: 64 chỉ tiêu; Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy: 17 chỉ tiêu; Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi: 2 chỉ tiêu.
1.Người đãng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp & PTNT để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cụ thể.
5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Nội dung xét tuyển: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển cùa Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018^ củá Chính phủ và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.
UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định.
Thông tin chi tiết các bạn xem chi tiết tại Quyết định 766/QĐ-UBND ở dưới đây nhé:
Quyết định 766/QĐ-UBND
Nguồn: Sở Nội vụ Hà Nội


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: