Monday, February 10, 2020

Bệnh viên Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 333 chỉ tiêu viên chức 2020

1. Thông tin tuyển dụng:
2. Phiếu đăng ký dự tuyển tải về:
3. Chỉ tiêu - nhu cầu tuyển dụng:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: