Monday, February 10, 2020

354 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Kiểm toán Nhà nước môn lý thuyết kiểm toán

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn có nhu cầu ôn thi Kiểm toán nhà nước bộ tài liệu "354 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Kiểm toán Nhà nước môn lý thuyết kiểm toán".
Như các bạn đã biết đối với thi công chức vòng 2 thì các bạn phải thi môn nghiệp vụ kiểm toán. Trong lần thi này, đề thi bao gồm 2 phần chính đó là thi trắc nghiệm và phần tiếp theo đó là thi tự luận về lý thuyết kiểm toán. 
Do vậy, đề giúp các bạn ôn thi tốt hơn, mình đã chuẩn bị cho các bạn bộ thứ nhất về các câu hỏi hay gặp và các câu hỏi so sánh giữa các nội dung của Kiểm toán .... ôn thi tự luận các bạn có thể tham khảo Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước môn Lý thuyết kiểm toán
Phần về câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 354 câu hỏi tắc nghiệm môn lý thuyết kiểm toán có đáp án kèm theo nên rất dễ học và dễ kiểm tra giúp các bạn có thể tích lũy được rất nhiều kiến thức nhanh trong quá trình ôn thi công chức.
Một số câu hỏi cho các bạn có thể tham khảo trước:
.....
Câu 35: Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là:
a. Ghi chép các nghiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ
b. Dấu giếm hồ sơ một cách cố tình
c. Ghi chép các nghiệp vụ không chính xác về số học không cố ý
d. Áp dụng nhầm các nguyên tắc kế toán một cách không cố ý
*e. Bao gồm câu a và b
Câu 36: Để đánh giá khả năng hoạt động tiếp tục của doanh nghiệp, về mặt tài chính cần xem xét đến biểu
hiện chủ yếu nào:
a. Các khoản nợ và khả năng thanh toán các khoản nợ
b. Tính hợp lý của cơ cấu tài chính, cơ cấu vốn kinh doanh, kết quả kinh doanh
c. Khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác, huy động các nguồn vốn
*d. Tất cả các biểu hiện nêu trên
Câu 37: Khái niệm về sai sót biểu hiện là:
a. Ghi chép chứng từ không đúng sự thật có chủ ý
*b. Bỏ sót, ghi trùng các nghiệp vụ không có tính hệ thống
c. Che dấu các thông tin tài liệu
d. Xuyên tạc số liệu
.....
Câu 165: Yếu tố nào dƣới đây không phải là cơ sở của các BCTC:
*a. Luật thuế GTGT;
b. Luật kế toán;
c. Chuẩn mực kế toán;
d. Chuẩn mực kiểm toán;
Câu 166: Kết quả của kiểm toán BCTC bao gồm:
a. Các báo cáo kiểm toán;
b. Thư quản lý;
*c. Cả 2 phƣơng án đều đúng
d. Cả 2 phƣơng án đều sai
Câu 167: Yếu tố nào dƣới đây không phải là bằng chứng của kiểm toán BCTC:
a. Bằng chứng liên quan đến nghiệp vụ;
*b. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
c. Các số dƣ tài khoản;
d. Bằng chứng về hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến tình hình kinh doanh, các nghĩa vụ, việc tuân thủ
pháp lệnh;
....
Câu 240: Thủ tục phân tích hàng tồn kho không bao gồm nội dung nào:
a. So sánh tỉ trọng của hàng tồn kho trên tài sản ngắn hạn giữa các kỳ
*b. So sánh đánh giá chất lƣợng, chủng loại của hàng tồn kho giữa các kỳ;
c. So sánh hàng tồn kho thực tế với định mức (kế hoạch)
d. So sánh hệ số quay vũng của hàng tồn kho giữa các kỳ
Câu 241: Thủ tục phân tích chi phí và giá thành bao gồm nội dung nào:
*a. So sánh tổng chi phí thực tế kỳ này, giá thành đơn vị thực tế kì này với kì trƣớc, với kế hoạch.
b. So sánh tổng chi phí với doanh thu để xác định hiệu quả
c. So sánh giá thành thực tế giữa các đơn vị
d. Tất cả các nội dung nêu trên.
Câu 242: Mục tiêu cụ thể của khảo sát nghiệp vụ quá trình kế toán chi phí không bao gồm nội dung nào:
a. Xác định tính phù hợp của NVL xuất kho với NVL tính vào chi phí sản xuất;
b. Xác định tính hợp lý, đúng đắn của quá trình tập hợp và phân bổ chi phí;
c. Xác định phƣơng pháp đánh giá SP dở dang và tính giá thành;
*d. Xác định giá vốn thực tế của thành phẩm xuất kho;
....
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: