Tuesday, February 18, 2020

180 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể.
Bộ "180 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể" bao gồm 180 câu hỏi trọng tâm nhất có thể đối với khối kiến thức khá lớn của danh mục các tài liệu ôn thi công chức khối này.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo quý đối với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể.
Một số câu hỏi trắc nghiệm các bạn có thể tham khảo:
....
Câu 20. Tổ chức Đảng nào không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm:
A. Chi bộ
B. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở
C. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương
D. Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương
Câu 21.  Ban Dân vận có chức năng tham mưu về công tác nào ?
A. Về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).
B. Về công tác dân vận và tuyên giáo.
C. Về công tác tuyên vận của đảng.
D. Cả 3 phương án còn lại.
Câu 22.    Quan hệ giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp là:
A. Cấp dưới đối với cấp trên.
B. Quan hệ cấp trên đối với cấp dưới.
C. Quan hệ phối hợp.
D. Cả 3 phương án còn lại.
....
Câu 124. Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
A. Tổng Bí thư B. Chủ tịch nước
C. Thủ tướng Chính phủ D. Chủ tịch Quốc hội
Câu 125. Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
A. 01-12-2015 B. 01-01-2016 C. 01-7-2015 D. 01-6-2016
Câu 126. Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
A. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 6.
B. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 6.
C. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 5.
D. Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 5.
....
Câu 170. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của Đảng ta đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta:
A. Trở thành nước công nghiệp cơ bản hiện đại.
B. Cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.
C. Trở thành nước công nghiệp theo hướng cơ bản hiện đại.
D. Cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Câu 171.  Hãy cho biết “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” của Việt Nam có mốc thời gian như thế nào?
A. 2009 - 2020 B. 2010 - 2020
C. 2011 - 2020 D. 2012 - 2020
Câu 172.   Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã xác định mục tiêu chung về cải cách hành chính là gì?
A. Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 10, Chỉ số cải cách hành chính ở vị thứ 15 - 20 trên bảng xếp hạng hằng năm của cả nước.
B. Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 15, Chỉ số cải cách hành chính ở vị thứ 10 - 15 trên bảng xếp hạng hằng năm của cả nước.
C. 100% các thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 
D. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt trên 80% vào năm 2020.
.....
Các bạn tải full tài liệu tại link bên dưới! Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: