Tuesday, December 10, 2019

Tỉnh Hà Nam thông báo tuyển dụng hơn 1800 chỉ tiêu giáo viên toàn tỉnh năm 2019

Tài liệu ôn thi giáo viên các bạn truy cập vào link để xem chi tiết hoặc vào TAG Giáo viên trên website congchuc24h.com
Trong tháng 12/2019 này UBND tỉnh Hà Nam đã Phê duyệt các Kế hoạch về việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 của các huyện Lý Nhân, Phủ Lý, Kim Bảng, Duy Tiên .... với một số nội dung chính sau:
1. Số lượng tuyển dụng: Hơn 1800 chỉ tiêu. Cụ thể:
* UBND TP. Phủ Lý số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
* UBND huyện Lý Nhân số lượng tuyển dụng: 676 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
* UBND huyện Kim Bảng:  295 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
* UBND huyện Duy Tiên: Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
* UBND huyện Bình Lục: Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
* UBND huyện Thanh Liêm: Số lượng tuyển dụng: 210 chỉ tiêu (Ấn vào link để xem chi tiết)
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển theo trình tự.
Quy trình xét tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
3. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2020.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: